główna strona
wróć
[MySQL] Jak uzyskać liczbę bezwzględną w MySQL?
Ostatnia zmiana: 22.11.2008, Autor artykułu: Waldemar Miotk
artykul-0016.jpg

 

Wartość bezwzględna liczby często wykorzystywania się do różnego rodzaju obliczeń szczególnie w geometrii, statystyce ale i nie tylko. W swoich zapytaniach do bazy danych możemy korzystać z wartości bezwzględnej.

 

Przeznaczona jest do tego celu funkcja o nazwie ABS(). W parametrze należy podać liczbę a funkcja poda jej wartość bezwzględną. Poniżej podaję przykłady:

SELECT ABS(50.43432); # wynik : 50.43432
SELECT ABS(-50.43432); # wynik : 50.43432
SELECT ABS(0); # wynik : 0
SELECT ABS(liczba) FROM tabela; # wynik : kolumna liczba zmieniona na wartości bezwzględne

 

Komentarze(0)

Podpis:
W celu potwierdzenia, zaznacz pole pod znakiem: 7