główna strona
wróć
Czy możliwe jest Państwo Światowe?
Ostatnia zmiana: 10.03.2016, Autor artykułu: Joanna Łabuzek
artykul-0078.jpg

Zalety kosmopolityzmu a opór jednostki przed unifikacją.

Data utworzenia tekstu: 27.05.2010

Idea świata bez granic nie jest całkiem nowa, jak można byłoby sądzić. Już w starożytności znaleźć można przykłady takich postaw. Mam tu na myśli sofistów, a zwłaszcza Hippiasza, który głosił ideę równości wszystkich ludzi. Kosmopolityzm sofistów był skutkiem ważnego rozróżnienia: tego co pochodzi z natury (phisis) i tego, co jest ustalone umową, konwencją (nomos). Uważali oni, iż prawo, obyczaje, język, moralność, a wreszcie też i kultura, jest tworem czysto ludzkim, nie mającym oparcia w wartościach tkwiących w naturze. To czysta konwencja i umowa międzyludzka. Tak samo traktowali wszelkie ustroje polityczne, nawet ideę samej państwowości. Natura wedle Hippiasza łączy ludzi, a prawo stanowione – dzieli. Nikt nie urodził się niewolnikiem, wszyscy są sobie równi, a granice państw to tylko umowne podziały, ni