Transpozycja akordów
+0dGCa
+1disGisCisb
+2eADh
+3fBDisc
+4fisHEcis
+5gCFd
+6gisCisFisdis
+7aDGe
+8bDisGisf
+9hEAfis
+10cFBg
+11cisFisHgis
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów