Transpozycja akordów
+0GCdGC
+1GisCisdisGisCis
+2ADeAD
+3BDisfBDis
+4HEfisHE
+5CFgCF
+6CisFisgisCisFis
+7DGaDG
+8DisGisbDisGis
+9EAhEA
+10FBcFB
+11FisHcisFisH
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów