Transpozycja akordów
+0DGAEA
+1DisGisBFB
+2EAHFisH
+3FBCGC
+4FisHCisGisCis
+5GCDAD
+6GisCisDisBDis
+7ADEHE
+8BDisFCF
+9HEFisCisFis
+10CFGDG
+11CisFisGisDisGis
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów