Transpozycja akordów
+0DADAD
+1DisBDisBDis
+2EHEHE
+3FCFCF
+4FisCisFisCisFis
+5GDGDG
+6GisDisGisDisGis
+7AEAEA
+8BFBFB
+9HFisHFisH
+10CGCGC
+11CisGisCisGisCis
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów