Transpozycja akordów
+0CaCaC
+1CisbCisbCis
+2DhDhD
+3DiscDiscDis
+4EcisEcisE
+5FdFdF
+6FisdisFisdisFis
+7GeGeG
+8GisfGisfGis
+9AfisAfisA
+10BgBgB
+11HgisHgisH
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów