Transpozycja akordów
+0heAD
+1cfBDis
+2cisfisHE
+3dgCF
+4disgisCisFis
+5eaDG
+6fbDisGis
+7fishEA
+8gcFB
+9giscisFisH
+10adGC
+11bdisGisCis
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów