Transpozycja akordów
+0GeaDGD
+1GisfbDisGisDis
+2AfishEAE
+3BgcFBF
+4HgiscisFisHFis
+5CadGCG
+6CisbdisGisCisGis
+7DheADA
+8DiscfBDisB
+9EcisfisHEH
+10FdgCFC
+11FisdisgisCisFisCis
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów