Transpozycja akordów
+0GeaDG
+1GisfbDisGis
+2AfishEA
+3BgcFB
+4HgiscisFisH
+5CadGC
+6CisbdisGisCis
+7DheAD
+8DiscfBDis
+9EcisfisHE
+10FdgCF
+11FisdisgisCisFis
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów