Transpozycja akordów
+0GeaD
+1GisfbDis
+2AfishE
+3BgcF
+4HgiscisFis
+5CadG
+6CisbdisGis
+7DheA
+8DiscfB
+9EcisfisH
+10FdgC
+11FisdisgisCis
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów