Transpozycja akordów
+0DH7eA7
+1DisC7fB7
+2ECis7fisH7
+3FD7gC7
+4FisDis7gisCis7
+5GE7aD7
+6GisF7bDis7
+7AFis7hE7
+8BG7cF7
+9HGis7cisFis7
+10CA7dG7
+11CisB7disGis7
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów