Transpozycja akordów
+0DGeA7D
+1DisGisfB7Dis
+2EAfisH7E
+3FBgC7F
+4FisHgisCis7Fis
+5GCaD7G
+6GisCisbDis7Gis
+7ADhE7A
+8BDiscF7B
+9HEcisFis7H
+10CFdG7C
+11CisFisdisGis7Cis
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów