Transpozycja akordów
+0DGADAD
+1DisGisBDisBDis
+2EAHEHE
+3FBCFCF
+4FisHCisFisCisFis
+5GCDGDG
+6GisCisDisGisDisGis
+7ADEAEA
+8BDisFBFB
+9HEFisHFisH
+10CFGCGC
+11CisFisGisCisGisCis
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów