Transpozycja akordów
+0CGdGFC
+1CisGisdisGisFisCis
+2DAeAGD
+3DisBfBGisDis
+4EHfisHAE
+5FCgCBF
+6FisCisgisCisHFis
+7GDaDCG
+8GisDisbDisCisGis
+9AEhEDA
+10BFcFDisB
+11HFiscisFisEH
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów