Transpozycja akordów
+0CGE
+1CisGisF
+2DAFis
+3DisBG
+4EHGis
+5FCA
+6FisCisB
+7GDH
+8GisDisC
+9AECis
+10BFD
+11HFisDis
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów