Transpozycja akordów
+0CGCG
+1CisGisCisGis
+2DADA
+3DisBDisB
+4EHEH
+5FCFC
+6FisCisFisCis
+7GDGD
+8GisDisGisDis
+9AEAE
+10BFBF
+11HFisHFis
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów