Transpozycja akordów
+0CAdGFC
+1CisBdisGisFisCis
+2DHeAGD
+3DisCfBGisDis
+4ECisfisHAE
+5FDgCBF
+6FisDisgisCisHFis
+7GEaDCG
+8GisFbDisCisGis
+9AFishEDA
+10BGcFDisB
+11HGiscisFisEH
(c)2014 www.miotk.eu - Narzędzie transpozycji akordów